Pengagihan Pendapatan – Ogos 2023

Pengagihan Pendapatan – Ogos 2023

Nama Dana Pendapatan Bersih (sen seunit) Komposisi Pengagihan
Pendapatan % Modal %
BIMB Shariah IncomePlus Fund 0.15 100 -
Makmur myWakaf Fund – RM Class 0.05 100 -
Makmur myWakaf Fund – USD class 0.05 100 -
Makmur myWakaf Fund – AUD class 0.05 100 -
BIMB Dana Al-Fakhim – I Class 0.06 100 -
BIMB Dana Al-Fakhim – R Class 0.045 100 -
BIMB Dana Al-Munsif 0.65 100 -

Jumlah Dana*= 15

Jumlah AUM= RM 688,977,184.28

*Dana Unit Amanah dan Dana Borong

Kenyataan: Spesifik kepada mana-mana dana unit amanah BIMB Investment yang disebutkan di atas, pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus atau Memorandum Maklumat dan tambahannya (jika ada) dan Halaman Serlahan Produk (PHS) sebelum melabur, yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungannya. Salinan Prospektus / Memorandum Maklumat dan PHS boleh didapati di Ibu Pejabat BIMB Investment Management Berhad, di laman web www.bimbinvestment.com.my, perunding unit amanah dan pengedar yang diluluskan dan/atau mana-mana cawangan Bank Islam. Kebenaran SC atau pendaftaran Prospektus / Memorandum Maklumat tidak boleh diambil kira bahawa SC telah mengesyorkan Dana tersebut. Terdapat yuran dan caj yang dikenakan dan pelabur dinasihatkan untuk membandingkan dan mempertimbangkannya sebelum melabur di dalam Dana. Pelaburan di dalam Dana ini terdedah kepada risiko, sila rujuk kepada Prospektus / Memorandum Maklumat untuk maklumat terperinci. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko di dalam Dana dan harus membuat penilaian sendiri mengenai risiko dan mendapatkan nasihat professional, jika perlu, sebelum melabur. Pelabur juga perlu ambil perhatian bahawa harga unit dan agihan yang dibayar, jika ada, boleh turun dan naik. Sebarang isu unit yang berkaitan dengan Prospektus / Memorandum Maklumat hanya akan dibuat setelah penerimaan borang permohonan yang lengkap yang dilampirkan bersama Prospektus / Memorandum Maklumat tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung didalamnya. Maklumat ini tidak disemak oleh SC.